AngličtinaMírně pokročilí 2

Jana Šteflová
Jana
Jazyk:
Angličtina
Typ výuky:
Docházkové kurzy
Obtížnost:
B1+
Období:
Jarní semestr 2018
Čas kurzu:
CT 17:00 - 18:30
Učebna:
E8, přízemí
Učebnice:
Face2Face Pre-Interm.,2.ed. s možností e-learning
Cena za kurz 2.590 Kč

Detailní informace

 

UKÁZKOVÁ HODINA a zároveň první hodina semestru proběhne ve čtvrtek 15.2.2018 od 17:00 v budově gymnázia B.Němcové, učebna E8, přízemí. Těšíme se na Vás! :-)

Kurz pokračuje v učebnici Face2Face Pre-Intermediate 2nd edition (zahajuje osmou lekcí) , kterou studentům našich kurzů nabízíme za zvýhodněných podmínek. Učebnice obsahuje interativní CR-ROM, který obsahuje atraktivně zpracovaná cvičení, poslechy a videa, která korespondující s látkou probíranou v kurzu. 

Kurz v prvním semestru opakuje slovesné tvary přítomného,minulého a předpřítomného času a navazuje rozšířením o gramatiku, která je v úrovni Pre-Intermediate nová, např.minulý čas průběhový, otázky na podmět či modální slovesa. Slovní zásoba se zaměřuje například na témata práce, zaměstnání, volný čas, přídavná jména, užitečné spojky či tvoření slov.Praktická konverzační témata se soustřeďují na tzv. small talk, diskuse a vyjadřování souhlasu a nesouhlasu, či vyjádření omluvy, slibu či podání vysvětlení. 

Ke kurzu je možné jako vyníkající doplněk zakoupit za 200korun roční licenci k e-learningu, který přímo koresponduje s kurzem a poskytuje studentům možnost procvičovat poslechy, slovní zásobu,  gramatiku i nácvik mluvení z pohodlí domova za asistence lektora. Naši lektoři

Iveta
Iveta
Pavlina
Pavlina
Danny
Danny
Jana
Jana
Olga
Olga
Pobočky jazykové školy
775 270 017 , 733 364 428
731 490 757, 733 364 428
Evropské vzdělávací centrum s.r.o.
Pospíšilova 324, 500 03 Hradec Králové
+420 733 364 428
Aktuální dění u nás sledujte na: Hradec Králové Pardubice