AngličtinaMírně pokročilí 2 VIP

Veronika
Jazyk:
Angličtina
Typ výuky:
Docházkové kurzy
Obtížnost:
B1-
Období:
Jarní semestr 2018
Čas kurzu:
CT 18:00 - 19:30
Učebna:
Jazyková učebna 2, číslo dveří 115, 1.patro
Učebnice:
Face2Face Pre-Interm.,2.ed. s možností e-learning
Cena za kurz 3.390 Kč

Detailní informace

UKÁZKOVÁ HODINA a zároveň první hodina semestru proběhne ve čtvrtek 15.2.2018  od 18:00 v budově gymnázia Dašická, v jazykové učebně 2, číslo dveří 115, první patro. Těšíme se na Vás! :-)

Kurz je určený pro studenty, jejichž aktuální úroveň znalostí je na stupni mírně pokročilý.

V kurzu pracujeme s učebnici Face2Face Pre-Intermediate 2nd edition (od páté lekce), kterou studentům našich kurzů nabízíme za zvýhodněných podmínek. Učebnice obsahuje interativní CR-ROM, který obsahuje atraktivně zpracovaná cvičení, poslechy a videa, která korespondující s látkou probíranou v kurzu. 

Kurz opakuje slovesné tvary přítomného,minulého a předpřítomného času a navazuje rozšířením o další gramatiku jako budoucí časy a stupňování přídavných jmen. Praktická konverzační témata se soustřeďují např  tzv. small talk, telefonování, diskuse či vyjadřování souhlasu a nesouhlasu.

Ke kurzu je možné jako vyníkající doplněk zakoupit za 200 Kč roční licenci k e-learningu, který přímo koresponduje s kurzem a poskytuje studentům možnost procvičovat poslechy, slovní zásobu,  gramatiku i nácvik mluvení z pohodlí domova za asistence lektora. Studium e-learningu jako doplněk ke kurzu výrazně zvyšuje efektivitu studia a zrychluje studiní pokrok.

Kurz je veden aktivní komunikativní formou tak,aby si studenti všechny získané garamtické jevy a slovní zásobu důkladně procvičili v mluveném projevu a nebáli se angličtinu aktivně použít. VIP kurz navíc garantuje exkluzivní malé studijní skupinky, které Vám umožní více prostoru zapojit se do komunikace a procvičit prakticky probírané učivo. Naši lektoři

Dana
Dana
Honza
Honza
Eva
Eva
Pavlina
Pavlina
Lysann
Lysann
Pobočky jazykové školy
775 270 017 , 733 364 428
731 490 757, 733 364 428
Evropské vzdělávací centrum s.r.o.
Pospíšilova 324, 500 03 Hradec Králové
+420 733 364 428
Aktuální dění u nás sledujte na: Hradec Králové Pardubice