AngličtinaStředně pokročilí

Kristýna Moravcová
Kristýna
Jazyk:
Angličtina
Typ výuky:
Docházkové kurzy
Obtížnost:
B1+
Období:
Jarní semestr 2018
Čas kurzu:
CT 17:00 - 18:30
Učebna:
E5 - přízemí
Učebnice:
Face2face Intermediate
Cena za kurz 2.590 Kč

Detailní informace

UKÁZKOVÁ HODINA a zároveň první hodina semestru proběhne ve čtvrtek 15.2.2018 od 17:00 v budově gymnázia B.Němcové, učebna E5, přízemí. Těšíme se na Vás! :-)

Kurz je určený pro studenty, jejichž aktuální úroveň znalostí je na stupni znalý začátečník (B1). 

Kurz probírá učebnici Face2Face Intermediate 2nd edition (1L/12L), kterou studentům našich kurzů nabízíme za zvýhodněných podmínek. Učebnice obsahuje interativní CR-ROM, který obsahuje atraktivně zpracovaná cvičení, poslechy a videa, která korespondující s látkou probíranou v kurzu. 

Kurz v prvním semestru opakuje slovesné tvary přítomného, minulého a předpřítomného času a navazuje rozšířením o gramatiku, která je v úrovni Pre-Intermediate nová, např.minulý čas průběhový, pasiv, otázky na podmět, modální slovesa či podmínkové věty. Slovní zásoba se zaměřuje například na témata práce, zaměstnání, volný čas, přídavná jména, užitečné spojky či tvoření slov.Praktická konverzační témata se soustřeďují na tzv. small talk, diskuse a vyjadřování souhlasu a nesouhlasu, či vyjádření omluvy, slibu či podání vysvětlení. 

Ke kurzu je možné jako vyníkající doplněk zakoupit za 200korun roční licenci k e-learningu, který přímo koresponduje s kurzem a poskytuje studentům možnost procvičovat poslechy, slovní zásobu,  gramatiku i nácvik mluvení z pohodlí domova za asistence lektora. Naši lektoři

Lysann
Lysann
Lenka
Lenka
Marie
Marie
Danny
Danny
Eva
Eva
Pobočky jazykové školy
775 270 017 , 733 364 428
731 490 757, 733 364 428
Evropské vzdělávací centrum s.r.o.
Pospíšilova 324, 500 03 Hradec Králové
+420 733 364 428
Aktuální dění u nás sledujte na: Hradec Králové Pardubice