PCE: Cambridge English First: Přípravný kurz
Evropské Vzdělávací Centrum, s.r.o. - jazyková škola
Ian
Jazyk:
Angličtina
Obtížnost:
B2
Čas kurzu:
9:00 - 14:30
Cena za 3.900 Kč

Detailní informace

Cambridge English: First  Přípravný kurz je realizován jako dvoutýdenní soustředění s českými lektory a rodilým mluvčím, při kterém se studenti rozmluví a připraví se k mezinárodní zkoušce Cambridge English First. 

Studenti absolvují každý den 6 hodin výuky, přičemž první blok obsahuje 4 hodiny přípravy na písemné části (Reading and Use of English, Writing, Listening) a odpolední blok studenty připravuje na ústní část zkoušky a je zaměřen na konverzaci  s maximálním důrazem na zapojení všech studentů pomocí aktivního přístupu, diskusí, projektů, her, role-plays (scénky) a prezentací.Studenti vyzkouší reagovat v rámci vedených dialogů, vyjadřovat svůj názor, nalézat řešení úkolů a porovnávat a komentovat vizuální materiály.

Kurz obsahuje teoretickou přípravu i praktický nácvik jednotlivých částí, kdy si student osvojí potřebné techniky ke zvládnutí testových úkolů.

Minimální vstupní úroveň do kurzu je silnější B1+ středně pokročilí 

Celková časová dotace kurzu je 48 vyučovacích hodin, z toho nejméně 16 s rodilým mluvčím. 

Maximální počet studentů ve skupině Cambridge English: First Course je 5 studentů.

Kurz neprobíhá o víkendech.

V ceně kurzu je zahrnuta učebnice Compact First, kterou během kurzu studenti proberou.

 

 Naši lektoři

Lysann
Lysann
Jana
Jana
Eva
Eva
Honza
Honza
Marie
Marie
čeho se týká Váš dotaz?
Pospíšilova 324
500 03 Hradec Králové
 
Dašická 1083
530 03 Pardubice
tel.: 495 581 645
mobil: 775 270 017, 733 364 428
e-mail: hradec@evcentrum.cz

tel.: 463 034 347
mobil: 731 490 757, 733 364 428
e-mail: pardubice@evcentrum.cz
www.kurzy.evcentrum.cz
Chcete stránku vytisknout?
Skrýt před tiskem nějaké části stránky.
Vytisknout celou stránku tak, jak ji vidíte.
(tento box nebude vytištěn)
Úprava stránky před tiskem
Najeďte myší na nějaký obsah na stránce, zobrazí se červený obdélník. Kliknutím na něj obsah skryjete. Poté stiskněte tlačítko 'Vytisknout'.