Aktuálně
AKČNÍ CENY ON-LINE LEKCÍ V dnešní nestandardní situaci chceme propojit příjemné s užitečným :-) Akční ceny všech on-line lekcí.
NOVÉ JAZYKOVÉ KURZY PODZIM 2020 Spuštěn zápis do jazykových kurzů pro veřejnost od září 2020
Příměstské tábory v Hradci Králové V létě 2020 opět nabízíme oblíbené příměstské tábory s angličtinou.
FIREMNÍ VÝUKA 2020/2021 Potřebujete jazykovou výuku pro Vaši společnost? Kontaktujte nás!
Kontakt
775 270 017 , 733 364 428
731 490 757, 733 364 428

AngličtinaPříprava ke Cambridge PET + konverzace B1

Jana Šteflová
Jana
Jazyk:
Angličtina
Typ výuky:
Docházkové kurzy
Obtížnost:
B1
Období:
Podzimní semestr 2020
Čas kurzu:
UT 15:30 - 17:00
Učebna:
E1 - vedle kanceláře EVC
Učebnice:
Compact PET
Cena za kurz 2.850 Kč

Detailní informace

<p> <strong>UK&Aacute;ZKOV&Aacute; HODINA&nbsp;a z&aacute;roveň prvn&iacute; hodina semestru proběhne v &uacute;ter&yacute; 22. 9. 2020 od 15:30&nbsp;</strong><strong>v n&iacute;zk&eacute; budově gymn&aacute;zia B.Němcov&eacute;</strong><strong>, učebna E1 - vedle kancel&aacute;ře. Tě&scaron;&iacute;me se na V&aacute;s! :-)</strong></p> <p> Kurz př&iacute;pravy ke zkou&scaron;ce Cambridge English:PET je určen pro studenty, kteř&iacute;&nbsp; maj&iacute; v &uacute;myslu se připravit ke složen&iacute; zkou&scaron;ky na mezin&aacute;rodn&iacute; &uacute;rovni B1 dle Evropsk&eacute;ho r&aacute;mce pro jazyky.&nbsp;</p> <p> V kurzu použ&iacute;v&aacute;me učebnici Compact PET a&nbsp; koncipov&aacute;n jako dvousemestr&aacute;ln&iacute;.</p> <p> Kromě učiva na m&iacute;rně pokročil&eacute; &uacute;rovni kurz představ&iacute; strukturu zkou&scaron;ky PET, probere jednotliv&eacute; zkou&scaron;kov&eacute; &uacute;koly ze v&scaron;ech č&aacute;st&iacute;, odprezentuje potřebn&eacute; strategie vypracov&aacute;v&aacute;n&iacute; &uacute;kolů tak, aby se co nejv&iacute;ce zv&yacute;&scaron;ila pravděpodobnost &uacute;spěchu kandid&aacute;tů a u&scaron;etřili si během zkou&scaron;ky spr&aacute;vn&yacute;mi postupy čas.&nbsp;</p> <p> <span style="color: rgb(0, 0, 255);">KURZ JE AKREDITOV&Aacute;N V SYST&Eacute;MU DVPP.</span></p>


Naši lektoři

Pavlina
Pavlina
Dana
Dana
Martina
Martina
Honza
Honza
Bára
Bára
čeho se týká Váš dotaz?
Pobočky jazykové školy
775 270 017 , 733 364 428
731 490 757, 733 364 428
Bonusové programy škol
Evropské vzdělávací centrum s.r.o.
Pospíšilova 324, 500 03 Hradec Králové
+420 733 364 428
Aktuální dění u nás sledujte na: Hradec Králové Pardubice
Zobrazení pro mobil×